Informacja o konferencji PanCare (Wrocław, 12-14.05.2014)
Informacja o konferencji PanCare (Wrocław, 12-14.05.2014)

Nasza Fundacja otacza opieką dzieci i młodzież także po zakończonej terapii przeciwnowotworowej. W ramach tych działań Fundacja wsparła finansowo organizację trzynastej konferencji PanCare (Pan-European Network for Care of Survivors after Childhood and Adolescent Cancer), poświęconej problemom zdrowotnym pacjentów po zakończonym leczeniu chorób nowotworowych.

Organizatorami ze strony polskiej były: prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. n.med. Maryna Krawczuk-Rybak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W obradach uczestniczyło 96 reprezentantów krajów europejskich: lekarzy onkologów, pielęgniarek, psychologów, epidemiologów. W spotkaniu wzięli także udział ozdrowieńcy i ich rodzice.

W trakcie konferencji poruszono wiele bardzo istotnych tematów związanych z późniejszymi następstwami leczenia choroby nowotworowej. Duże zainteresowanie wzbudziły prace i doświadczenia ośrodków polskich: Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Wrocławia, Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Białegostoku oraz Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka z Warszawy.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m. in.:

  • czynniki wpływające na płodność ozdrowieńców,
  • stan zdrowia dzieci po leczeniu guzów mózgu,
  • jakość życia dzieci po przeszczepach szpiku kostnego,
  • wpływ terapii przeciwnowotworowej na układ kostny,
  • powikłania układu sercowo-naczyniowego, skłonność do otyłości i aktywność fizyczna ozdrowieńców,
  • organizacja opieki psychologicznej dzieci i młodzieży po leczeniu przeciwnowotworowym.

Ważną część spotkania stanowiło omówienie projektu, który dotyczy utworzenia możliwości przekazu drogą internetową tzw. paszportu dla osób po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym w dzieciństwie. Paszport chorego ma ułatwić postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w życiu dorosłym. Informacje umieszczone w paszporcie dotyczące rozpoznania i zastosowanej terapii przeciwnowotworowej, mają przyczynić się do podniesienia jakości życia tych pacjentów.

podziękowania białystok  podziękowania wrocław str1  podziękowania wrocław str2