Obozy

Obozy rehabilitacyjne

Obozy rehabilitacyjne, połączone z nauką rehabilitacji domowej, organizowane są w naszym Ośrodku w Warszawie. Program obozu obejmuje ocenę sprawności dziecka, ustalenie planu rehabilitacji, ćwiczenia. Opiekunowie dzieci otrzymują odpowiedni instruktaż i są uczeni prowadzenia rehabilitacji także w warunkach domowych.

Obozy wypoczykowo – terapeutyczne

Obozy przeznaczone są dla dzieci po zakończonym leczeniu onkologicznym, ale jeszcze w trakcie okresowych badań kontrolnych.

Program obozu za każdym razem dostosowujemy do stanu zdrowia i oczekiwań podopiecznych.

Obozy organizowane są w obiektach sanatoryjnych lub ośrodkach wczasowych.
W programie obozu przewidziane są elementy terapii indywidualnej, rekreacja ruchowa, gry, zabawy, wycieczki itp.

Obozy turystyczne

Wykorzystując własną bazę – Ośrodek na warszawskich Bielanach – Fundacja rozpoczęła w 2013 r. nowy program organizacji obozów turystycznych pod hasłem „Poznajemy stolicę Polski”, który ma na celu przybliżenie dzieciom największych atrakcji zarówno historycznej, jak i współczesnej Warszawy.

Program obozu obejmuje m. in. spacer Traktem Królewskim, wycieczkę na Stare Miasto, zwiedzanie Zamku Królewskiego, oglądanie panoramy Warszawy z tarasu widokowego na 30-tym piętrze Pałacu Kultury, spacer w parku łazienkowskim, ogrodzie botanicznym, zwiedzanie zoo, wyprawę do Centrum Nauki Kopernik.