Wolontariat

Wolontariat

Dobro ofiarowane innym wraca do nas – możesz się o tym przekonać zostając Wolontariuszem w naszej Fundacji.

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Różne są powody zaangażowania osób poświęcających dobrowolnie  swój czas (poczucie moralne, obowiązek religijny, zdobycie nowych umiejętności, spłacanie długu za pomoc uzyskaną od innych, nadzieja, że pomoc będzie w przyszłości odwzajemniona …) ale zawsze wiąże się to z uświadomioną potrzebą „dzielenia się sobą z innymi”. Bezinteresowna pomoc innym świadczy o człowieku o jego wrażliwości, dojrzałości społecznej i postawie obywatelskiej.

Fundację od początku jej istnienia wspierają wolontariusze, bez których nie moglibyśmy obejmować pomocą tak szerokiego grona potrzebujących.

Grupa wolontariuszy Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową skupia ludzi w różnym wieku, różnych zawodów i zainteresowań, którym los dzieci dotkniętych chorobą nowotworową nie jest obojętny.

Cele programu:

 

Metody realizacji:

 

Grupa angażujących się regularnie wolontariuszy podlega fluktuacji z różnych przyczyn, niezależnych od Fundacji. Dlatego też ciągle aktualne jest zaproszenie do angażowania się w pracę na rzecz naszych podopiecznych.

Organizujemy szkolenia dla wolontariuszy z zakresu wiedzy o chorobie nowotworowej, umiejętności związanych z towarzyszeniem dziecku w chorobie, radzenia sobie ze stresem wynikającym z tej trudnej pracy, a także naukę praktycznych umiejętności z zakresu technik terapii zajęciowej.