O chorobie

Co to jest nowotwór

Organizm ludzki zbudowany jest z miliardów  rodzajów  komórek, które tworzą różne tkanki i różne  narządy. W skład komórki wchodzi  między innymi  jądro komórkowe, w którym  znajduje się materiał genetyczny (geny). To właśnie geny wytyczają drogę, jaką dana komórka pełni w organizmie, można powiedzieć, że są centrum dowodzenia komórki. czytaj dalej

Najczęstsze nowotwory u dzieci

Białaczka

Białaczka występuje zasadniczo w dwóch formach: jako ostra białaczka limfoblastyczna i ostra białaczka szpikowa. Białaczka jest nowotworem, który zaczyna się w obrębie szpiku kostnego, tam gdzie powstają wszystkie komórki krwi. czytaj dalej

Wczesna diagnostyka

Podobnie, jak w większości krajów europejskich, również w Polsce obserwuje się niewielki wzrost rozpoznań nowotworów u dzieci na przestrzeni ostatnich lat. Jest to jednak w większym stopniu związane z lepszymi metodami diagnostycznymi w wielu typach nowotworów niż z rzeczywistym wzrostem zachorowalności. czytaj dalej

Rodzice wobec choroby dziecka

W całym okresie rozwojowym dziecka rodzice wielokrotnie muszą zmierzyć się z wieloma objawami chorobowymi. U dzieci z prawidłowym układem odpornościowym najczęściej są to objawy infekcji górnych bądź dolnych dróg oddechowych, dolegliwości bólowe (np. głowy, brzucha), niestrawności, infekcje wirusowe bądź choroby zakaźne wieku dziecięcego. czytaj dalej

Prawidłowe odżywianie

Dzieci, u których choroba nowotworowa i jej leczenie, wystąpiły w najważniejszym okresie życia człowieka, czyli w wieku rozwojowym, są w grupie znacznie podwyższonego ryzyka zaburzeń odżywiania. Organizm dziecka, nastolatka, a wreszcie osoby dorosłej, może przez wiele lat ponosić konsekwencje choroby, stąd ryzyko niewłaściwego podejścia do codziennego życia jest zdecydowanie większe niż ich zdrowych rówieśników. czytaj dalej