Sprawozdania za rok 2012

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 278.77 Kb

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 604.29 Kb

Informacja dodatkowa 2012

Rachunek zysków i strat kalkulacyjny 2012

Bilans 2012