Pomoc dla klinik onkologicznych

Fundacja wspiera dziecięce kliniki onkologiczne poprzez:

– zakup sprzętu i wyposażenia,

– finansowanie szkoleń,

– finansowanie (dofinansowanie) prowadzonych programów przyczyniających się do poprawy jakości i skuteczności leczenia