Dyżury terapeutyczne, pomoc psychologiczna

1. Dyżury terapeutyczne pierwszego kontaktu

Podstawowym celem dyżurów jest przeprowadzenie gruntownego wywiadu, rozpoznanie potrzeb i ustalenie dalszej linii opieki nad dzieckiem i rodziną. Dyżury pełnione są przez całą dobę i we wszystkie dni w roku.

2. Dyżury terapeutyczne dla dzieci

Wsparcie udzielane przez psychologów pomaga dzieciom w akceptacji aktualnej sytuacji, pozytywnie nastawia do procesu leczenia i motywuje do walki z chorobą.

3. Dyżury terapeutyczne dla rodziców

Dyżury mają na celu wsparcie i udzielenie pomocy psychologicznj rodzicom, a także naukę właściwego towarzyszenia dziecku w chorobie.