Sprawozdanie za rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Rachunek zysków i strat

Bilans

Informacja dodatkowa