Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016

Rachunek zysk i strat kalkulacja 2016 opp

Bilans 2016 opp

Informacja dodatkowa 2016 opp