Sprawozdanie za rok 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Rachunek zysków i strat

Bilans

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne