Sprawozdanie za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

Rachunek zysków i strat

Bilans

Informacja dodatkowa