Programy edukacyjne

logo_mpe

Program edukacyjno-szkoleniowy na Medycznej Platformie Edukacyjnej

Nowotwory u dzieci i młodzieży stanowią ok. 1% nowotworów całej populacji. Alarmujące jest jednak to, że są drugą – po wypadkach i urazach – przyczyną zgonów małych pacjentów.

Podstawowy problem w leczeniu nowotworów u dzieci to zbyt późna diagnoza. Choroba nowotworowa u dzieci rozpoznawana jest nadal zbyt często w zaawansowanym stadium klinicznym.

Rozpoznanie nowotworu u dziecka w początkowym stadium rozwoju może być bardzo trudne, gdyż objawy są często niespecyficzne i mogą przypominać różnie powszechnie występujące choroby wieku dziecięcego.  Dlatego też bardzo ważne pogłębianie w tym zakresie wiedzy lekarzy, zwłaszcza lekarzy podstawowej opieki medycznej, pediatrów i stomatologów.

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową finansuje, umieszczone na Medycznej Platformie Edukacyjnej (www.medycyna.org.pl), dwa kursy doskonalenia zawodowego dla lekarzy:

  1. „Nowotwory u dzieci. Epidemiologia, etiologia, wczesne objawy”
  2. „Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową”

 

Autorem kursów jest prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kursy są całkowicie bezpłatne i umożliwiają uzyskanie punktów edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z powyższymi programami.