Archive

Archive: lis 2019

 1. Agatą Buzek mówi o emocjach, jakie towarzyszą dziecku choremu na nowotwór

  Możliwość komentowania Agatą Buzek mówi o emocjach, jakie towarzyszą dziecku choremu na nowotwór została wyłączona

  Agatą Buzek mówi o emocjach, jakie towarzyszą dziecku choremu na nowotwór

  W ramach zaangażowania w kampanię „Wciąż jestem tym, kim byłem”, Agata Buzek opowiedziała o swoich doświadczeniach wynikających z przebytej w dzieciństwie choroby. Jej świadectwo pomaga zrozumieć, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa i akceptacji dla przechodzących leczenie onkologiczne, zarówno w trakcie, jak i po jego zakończeniu.

  Kampania społeczna „Wciąż jestem tym, kim byłem” ma na celu podkreślenie, jak ważna dla ozdrowieńców jest postawa otoczenia. Psychika dziecka odgrywa bardzo istotną rolę w procesie leczenia i powrotu do normalnego życia po chorobie. Rozmowa z aktorką, u której w wieku ośmiu lat wykryto ziarnicę złośliwą, daje wgląd w emocje, jakie towarzyszą chorym i powracającym do zdrowia.

  (więcej…)