Kampania społeczna „Wyprzedzamy nowotwór”

 

Kampania społeczna Wyprzedzamy nowotwór!


 
 

1. Cel kampanii, odbiorcy

 

Celem kampanii „Wyprzedzamy nowotwór” jest poprawa wczesnej diagnostyki choroby nowotworowej u dzieci i uświadomienie, że choroba może dotknąć dziecko w każdym wieku, ale nowotwór wcześnie wykryty w większości przypadków jest wyleczalny. Jesteśmy w stanie wyleczyć ponad 80% dzieci, których dotyka choroba.
Kampanię kierujemy do rodziców oraz pediatrów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 

2. Patron kampanii

 

Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka objęły kampanię patronatem honorowym, a prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka, jest patronem merytorycznym akcji „Wyprzedzamy nowotwór”.

 

3. Dlaczego rajdy?

 

Załoga rajdowa musi być doskonale wyszkolona, aby podczas zawodów błyskawicznie podejmować właściwe decyzje. O sukcesie często decydują ułamki sekund.
Podobnie jest w przypadku diagnozowania choroby nowotworowej u dzieci. Czas reakcji jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o efektach leczenia! Dlatego kluczowe jest pogłębianie wiedzy i zachowanie czujności onkologicznej, tak aby nie przeoczyć pierwszych objawów choroby, szybko podjąć właściwą decyzję i skierować dziecko do odpowiedniego ośrodka specjalistycznego.
Kampanię wspiera Polski Związek Motorowy, automobilkluby i zawodnicy Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

 

4. Opis sytuacji

 

Nowotwory u dzieci należą to tzw. chorób rzadkich czyli dotykają niedużą liczbę osób w porównaniu do całej populacji (ok. 1200 nowych przypadków rocznie). Jednak alarmujące jest to, że nowotwory stanowią (po wypadkach, urazach i zatruciach) drugą przyczynę śmierci dzieci, ponieważ wciąż mamy problem z diagnozą choroby nowotworowej u dzieci.
Rozpoznanie niektórych typów nowotworów u dzieci jest stawiane najczęściej w zaawansowanych stadiach klinicznych. Szanse na wyleczenie są wtedy bardzo małe, proces leczenia jest zdecydowanie dłuższy, trudniejszy, mocniej obciąża dziecko i całą jego rodzinę, powoduje też więcej skutków ubocznych i – pomimo pozytywnego zakończenia leczenia – dziecko w wyniku choroby może być dotknięte niepełnosprawnością do końca życia.
Musimy zmienić tę sytuację i poprawić wczesną diagnostykę choroby nowotworowej tak aby dziecko trafiało do onkologa zanim choroba będzie zaawansowana.

 

5. Niepokojące objawy

 

Co powinno nas zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza:

  • Stopniowo nasilający się ból przeszkadzający w codziennych czynnościach
  • Bóle kończy występujące z niewielkimi przerwami lub bez przerw, także w nocy, wymagające podania leków przeciwbólowych
  • Zaburzenia zarysu kończyny często nie związane z urazem
  • Gorączka, podwyższone parametry stanu zapalnego, bóle narządu ruchu, nawracające lub utrzymujące się pomimo leczenia antybiotykiem
  • Powiększenie obwodu brzucha, zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca
  • Niepoddające się leczeniu objawowemu infekcje (np. utrzymujący się wysięk z ucha, uporczywy kaszel)
  • Niepoddające się leczeniu nietypowe zmiany skórne
  • Długo utrzymujące się, nieustępujące wraz z upływem czasu objawy urazu, zwłaszcza nieproporcjonalne do zdarzenia

 

6. Co robimy, aby poprawić sytuację

 

Rozpoznanie nowotworu u dziecka w początkowym stadium rozwoju może być bardzo trudne, gdyż objawy są często niespecyficzne i mogą przypominać powszechnie występujące choroby wieku dziecięcego. Dlatego też bardzo ważne jest pogłębianie w tym zakresie wiedzy lekarzy, a także rodziców.
Dla rodziców, w ramach akcji, przygotowujemy filmik animowany na temat wczesnych objawów nowotworów u dzieci. Animacja będzie uświadamiać jakie objawy powinny nas zaniepokoić i spowodować wizytę u lekarza i dalszą diagnostykę.
Pediatrów i lekarzy podstawowej opieki medycznej namawiamy do korzystania z bezpłatnych szkoleń umieszczonych na Medycznej Platformie Edukacyjnej

 

Tytuły kursów:

  1. Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową.
  2. Nowotwory u dzieci. Epidemiologia, etiologia, wczesne objawy.

 

 

 

 

 

 

Patroni kampanii społecznej „Wyprzedzamy nowotwór”: