Przekaż nam 1% podatku

 

 

 

 

Pomóż nam pomagać innym!

Wpływy uzyskane z 1% wykorzystujemy na realizację programów skierowanych bezpośrednio do naszych podopiecznych. Najwięcej środków przeznaczamy na udoskonalanie naszej głównej działalności, jaką jest prowadzenie Ośrodka Terapeutycznego .  

1% podatku dochodowego mogą przekazać:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, jak i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% podatku mogą przekazać także emeryci i renciści, którzy:

 • samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS

lub

 • wypełnią specjalny PIT-OP, który pozwala na wskazanie organizacji pożytku publicznego, bez konieczności samodzielnego rozliczenia z urzędem skarbowym.

 • wybierz organizację pożytku publicznego 
 • wypełnij zeznanie roczne PIT;
 • wpisz w odpowiednią rubrykę numer KRS wybranej organizacji (nasz KRS 0000079660) oraz obliczony 1% podatku dochodowego;
 • w rubryce „Cel szczegółowy” możesz podać dodatkowe informacje o przeznaczeniu 1% podatku lub pozostawić puste miejsce – wówczas i tak przeznaczymy Twój 1% na cele statutowe;
 • jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych, będziemy mogli nawiązać z Tobą kontakt i podziękować Ci za wsparcie Fundacji.

Masz czas do:

 • PIT-28 do 1 marca 2021r.
 • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do 30 kwietnia 2021r.

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok można składać od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego, czyli termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, zaś 3 miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej.


Druki PIT możesz złożyć:

 • osobiście – we właściwym urzędzie skarbowym
 • przez Internet – w formie elektronicznej korzystając z linka umieszczonego na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem usługi Twój e-PIT
 • korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego (za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego)