Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową dziękuje za przekazanie 1% podatku
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową dziękuje za przekazanie 1% podatku

Szanowni Państwo

W imieniu podopiecznych Fundacji oraz własnym pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się przekazać nam 1% swojego podatku. Państwa gest pozwoli na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Ośrodka dla dzieci leczących się w warszawskich klinikach onkologii dziecięcej oraz ich rodzin z terenu całego kraju. Dzięki Państwu, roztaczana przez nas opieka, może być bardziej wszechstronna.

Z wyrazami szacunku

Daniela Mroczek
Prezes Zarządu