Przekaż nam 1% podatku

 

 

 

 

Pomóż nam pomagać innym!

Wpływy uzyskane z 1% wykorzystujemy na realizację programów skierowanych bezpośrednio do naszych podopiecznych. Najwięcej środków przeznaczamy na udoskonalanie naszej głównej działalności, jaką jest prowadzenie Ośrodka Terapeutycznego (http://fundacja.net/osrodek-w-warszawie/) .  

1% podatku dochodowego mogą przekazać:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, jak i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% podatku mogą przekazać także emeryci i renciści, którzy:

 • samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS

lub

 • wypełnią specjalny PIT-OP, który pozwala na wskazanie organizacji pożytku publicznego, bez konieczności samodzielnego rozliczenia z urzędem skarbowym.

 • wybierz organizację pożytku publicznego 
 • wypełnij zeznanie roczne PIT;
 • wpisz w odpowiednią rubrykę numer KRS wybranej organizacji (nasz KRS 0000079660) oraz obliczony 1% podatku dochodowego;
 • w rubryce „Cel szczegółowy” możesz podać dodatkowe informacje o przeznaczeniu 1% podatku lub pozostawić puste miejsce – wówczas i tak przeznaczymy Twój 1% na cele statutowe;
 • jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych, będziemy mogli nawiązać z Tobą kontakt i podziękować Ci za wsparcie Fundacji.

Masz czas do:

 • PIT -16A, PIT -19A, PIT-28 do 31 stycznia 2018r.
 • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do 30 kwietnia 2018r.

Druki PIT możesz złożyć:

 • osobiście – we właściwym urzędzie skarbowym
 • przez Internet – w formie elektronicznej
 • korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego (za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego)