Kampania społeczna „Wyprzedzamy nowotwór”

 

Kampania społeczna Wyprzedzamy nowotwór!

 

 

Cel kampanii, odbiorcy

Celem kampanii „Wyprzedzamy nowotwór” jest poprawa wczesnej diagnostyki choroby nowotworowej u dzieci i uświadomienie, że choroba może dotknąć dziecko w każdym wieku, ale nowotwór wcześnie wykryty w większości przypadków jest wyleczalny. Jesteśmy w stanie wyleczyć ponad 80% dzieci, których dotyka choroba.

Kampanię kierujemy do rodziców oraz pediatrów i  lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Patron merytoryczny kampanii

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka, objęła swoim patronatem naszą kampanię. 

 

Dlaczego rajdy?

 

Załoga rajdowa musi być doskonale wyszkolona, aby podczas zawodów błyskawicznie podejmować właściwe decyzje. O sukcesie często decydują ułamki sekund.

Podobnie jest w przypadku diagnozowania choroby nowotworowej u dzieci. Czas reakcji jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o efektach leczenia! Dlatego kluczowe jest pogłębianie wiedzy i zachowanie czujności onkologicznej, tak aby nie przeoczyć pierwszych objawów choroby, szybko podjąć właściwą decyzję i skierować dziecko do odpowiedniego ośrodka specjalistycznego.

 

Opis sytuacji

Nowotwory u dzieci należą to tzw. chorób rzadkich czyli dotykają niedużą liczbę osób w porównaniu do całej populacji (ok. 1200 nowych przypadków rocznie). Jednak alarmujące jest to, że nowotwory stanowią (po wypadkach, urazach i zatruciach) drugą przyczynę śmierci dzieci, ponieważ wciąż mamy problem z diagnozą choroby nowotworowej u dzieci.

Rozpoznanie niektórych typów nowotworów u dzieci jest stawiane najczęściej w zaawansowanych stadiach klinicznych. Szanse na wyleczenie są wtedy bardzo małe, proces leczenia jest zdecydowanie dłuższy, trudniejszy, mocniej obciąża dziecko i całą jego rodzinę, powoduje też więcej skutków ubocznych i – pomimo pozytywnego zakończenia leczenia – dziecko w wyniku choroby może być dotknięte niepełnosprawnością do końca życia.

Musimy zmienić tę sytuację i poprawić wczesną diagnostykę choroby nowotworowej tak aby dziecko trafiało do onkologa zanim choroba będzie zaawansowana.

 

Co robimy, aby poprawić sytuację

Rozpoznanie nowotworu u dziecka w początkowym stadium rozwoju może być bardzo trudne, gdyż objawy są często niespecyficzne i mogą przypominać powszechnie występujące choroby wieku dziecięcego. Dlatego też bardzo ważne jest pogłębianie w tym zakresie wiedzy lekarzy, a także rodziców.

 

Dla rodziców, w ramach akcji, przygotowujemy filmik animowany na temat wczesnych objawów nowotworów u dzieci. Animacja będzie uświadamiać jakie objawy powinny nas zaniepokoić i spowodować wizytę u lekarza i dalszą diagnostykę.

 

Pediatrów i lekarzy podstawowej opieki medycznej namawiamy do korzystania z bezpłatnych szkoleń umieszczonych na Medycznej Platformie Edukacyjnej (http://www.medycyna.org.pl/moodle/course/category.php?id=29). Autorem kursów jest prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie.

Tytuły kursów:

  1. Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową.
  2. Nowotwory u dzieci. Epidemiologia, etiologia, wczesne objawy.

 

Wyprzedzamy nowotwór – plan rajdowy 2019

 

Wyprzedzamy nowotwór podczas każdej rundy Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski: